Phone 800-517-8431
Free Shipping over $75
DCM300E Megger DCM300E Earth Leakage Clamp Meter, 30 mA/ 300 mA/ 30 A/ 300 A Megger DCM300E Earth Leakage Clamp Meter, 30 mA/ 300 mA/ 30 A/ 300 A

$510.00

Add to Cart
DCM305E Megger DCM305E (2009-574) True-RMS AC Earth Leakage Clamp Meter, 6 mA to 100 A Megger DCM305E (2009-574) True-RMS AC Earth Leakage Clamp Meter, 6 mA to 100 A

$295.00

Add to Cart
↑ Back to Top