Phone 800-517-8431
HX0034 AEMC HX0034 Current probe, 20mA-20A, 100 kHz, (#2124.77) AEMC HX0034 Current probe, 20mA-20A, 100 kHz, (#2124.77)
($439.00)
Sale $417.05
MF 300-10-2-10 HF AEMC MF 300-10-2-10 HF MiniFlex 30/300A, 10 AEMC MF 300-10-2-10 HF MiniFlex 30/300A, 10", 100mV/10mV/A High Frequency (#212684)
($599.00)
Sale $569.05
MF 300-6-2-10 HF AEMC MF 300-6-2-10 HF MiniFlex 30/300A, 6 AEMC MF 300-6-2-10 HF MiniFlex 30/300A, 6", 100mV/10mV/A High Frequency (#212683)
($569.00)
Sale $540.55
MN261 AEMC MN261 AC Current Probe (BNC, 100mV/A, 24A, 10mV/A 240A Max) (#211582) AEMC MN261 AC Current Probe (BNC, 100mV/A, 24A, 10mV/A 240A Max) (#211582)
($189.00)
Sale $179.55
MR461 AEMC MR461 AC/DC Current Probe (BNC, 10mV/A, 60A Max & 1mV/A, 600A Max) (#120072) AEMC MR461 AC/DC Current Probe (BNC, 10mV/A, 60A Max & 1mV/A, 600A Max) (#120072)
($384.00)
Sale $364.80
MR561 AEMC MR561 AC/DC Current Probe (BNC, 10mV/A, 150A Max & 1mV/A, 1500A Max) (#120073) AEMC MR561 AC/DC Current Probe (BNC, 10mV/A, 150A Max & 1mV/A, 1500A Max) (#120073)
($414.00)
Sale $393.30
SL261 AEMC SL261 AC/DC Current Probe (BNC, 100mV/A, 10A Peak & 10mV/A, 100A Peak) (#120151) AEMC SL261 AC/DC Current Probe (BNC, 100mV/A, 10A Peak & 10mV/A, 100A Peak) (#120151)
($449.00)
Sale $426.55
SR661 AEMC SR661 AC Current Probe (BNC, 100mV/A-10A, 10mV/A-100A, 1mV/A-1000A Max) (#211349) AEMC SR661 AC Current Probe (BNC, 100mV/A-10A, 10mV/A-100A, 1mV/A-1000A Max) (#211349)
($299.00)
Sale $284.05
↑ Back to Top